wBiblii.pl
wBiblii.pl: podsumowanie roku
przewijaj w dół

Rok 2017 był pełen odkrywania Słowa Bożego
w Piśmie Świętym!

Najczęściej wyszukiwane fragmenty

1. Iz 64,7

647 A jednak, Panie, Tyś naszym Ojcem. Myśmy gliną, a Ty naszym twórcą. Dziełem rąk Twoich jesteśmy my wszyscy.

2. Rz 12,21

1221 Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!

3. Łk 1,46-55

1 46 Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana, 47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. 48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię - 50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją. 51 On przejawia moc ramienia swego, rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich. 52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych. 53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. 54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje - 55 jak przyobiecał naszym ojcom - na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Najczęściej wyszukiwane frazy

1. dawca
2. miłość
3. słowo

Zapisano ponad 700 siglów do ulubionych!

Najczęściej przeszukiwaliśmy

Ewangelia wg św. Mateusza

Ewangelia wg św. Mateusza

Około 59 000 wyszukiwań

Ewangelia wg św. Jana

Ewangelia wg św. Jana

Około 49 000 wyszukiwań

Ewangelia wg św. Łukasza

Księga Psalmów

Około 43 000 wyszukiwań

Ponad 704 200 wyszukiwań w roku 2017!

W poszczególnych miesiącach najczęściej wyszukiwaliśmy

Dziękujemy za 2017 rok!

Podziel się podsumowaniem ze znajomymi:

facebook google+ twitter

A teraz zacznij odkrywać Słowo Boże!