Łk 15,18.21

PODRÓŻ DO JEROZOLIMY
BOŻE PRZEBACZENIE
Syn marnotrawny
15 18 Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu* i względem ciebie; 21 A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu* i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem".


Przypisy

15,18 - (Łk 15,18.21) - Dosłownie: "przeciw niebu".
15,21 - (Łk 15,18.21) - Dosłownie: "przeciw niebu".

Zobacz rozdział