Łk 6,23.26

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
W TOKU PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI
Błogosławieństwa*
6 23 cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich* czynili prorokom.
Przekleństwa
26 Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich* czynili fałszywym prorokom.


Przypisy

6,20 - (Łk 6,20-26) - Por. Mt 5,3-12 z przypisami; - (Łk 6,20-49) - Zob. przypis do Mt 5,1.
6,23 - (Łk 6,23.26) - Tj. prześladowców Jezusa i Jego uczniów.
6,26 - (Łk 6,23.26) - Tj. prześladowców Jezusa i Jego uczniów.

Zobacz rozdział