Łk 2,19.51

NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE JANA CHRZCICIELA I JEZUSA
NARODZENIE I ŻYCIE UKRYTE
Pasterze u żłóbka
2 19 Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
Życie w Nazarecie
51 Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu.


Zobacz rozdział