Łk 5,12

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
POCZĄTEK DZIAŁALNOŚCI
Uzdrowienie trędowatego*
5 12 Gdy przebywał w jednym z miast, zjawił się człowiek cały pokryty trądem. Gdy ujrzał Jezusa, upadł na twarz i prosił Go: «Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić».


Przypisy

5,12 - Por. Mt 8,1-4; Mk 1,40-45.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział