Łk 5,26

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
PIERWSZY ZATARG Z FARYZEUSZAMI
Uzdrowienie paralityka*
5 26 Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich; wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: «Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj».


Przypisy

5,17 - Por. Mt 9,1-8; Mk 2,1-12.