1 J 5,1.5

Bóg jest źródłem prawdziwej miłości, wiary i życia
5 1 Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Mesjaszem, z Boga się narodził, i każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał.
O źródle wiary i życia
5 A kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym?


Zobacz rozdział