1 Mch 5,13.34-37

JUDA MACHABEUSZ
Walki w Galilei
5 13 Mordują także wszystkich naszych braci, którzy mieszkają w Tubi*, uprowadzili ich żony i dzieci, a mienie im zabrali, zginęło tam około tysiąca ludzi».
Walki w Gileadzie
34 Wtedy wojsko Tymoteusza poznało, że to jest Machabeusz, i uciekło przed nim. On zaś zadał im wielką klęskę, gdyż tego dnia padło spomiędzy nich blisko osiem tysięcy żołnierzy. 35 Wtedy zwrócił się w stronę Alema, uderzył na nie i zdobył. Wszystkich mężczyzn zabił mieczem, zabrał wszystkie łupy na nich zdobyte, a miasto spalił. 36 Gdy odszedł stamtąd, zdobył Kasfo, Maked, Bosor i inne miasta Gileadu. 37 Po tych wszystkich wypadkach Tymoteusz zebrał inne wojsko i rozłożył się obozem pod Rafon*, z drugiej strony potoku*.


Przypisy

5,13 - Okolice na południowy wschód od jeziora Genezaret, koło et-Taijbeh.
5,37 - "Rafon" - dziś: er-Rafe, 5 km na północ od Seich Miskin; "potoku" - Nahr er-Ehreir.

Zobacz rozdział