1 Krl 1:27

SPRAWA NASTĘPSTWA PO DAWIDZIE
Spisek Adoniasza, udaremniony przez proroka Natana
1 27 Czy z woli króla, mego pana, to się stało, a nie zawiadomiłeś twego sługi, kto będzie zasiadał na tronie pana mego, króla po nim?» -


Zobacz rozdział