1 Krl 9,14.28

BUDOWLE SALOMONA
Salomon i Hiram wykonują swe wzajemne zobowiązania*
9 14 Jednak Hiram dostarczył królowi sto dwadzieścia talentów złota.
STOSUNKI Z ZAGRANICĄ
Flota Salomona przywozi złoto z Ofiru
28 Po pewnym czasie wyruszyli do Ofiru i wzięli stamtąd czterysta dwadzieścia talentów złota i przywieźli królowi Salomonowi.


Przypisy

9,10 - Por. 2 Krn 8,1-6.

Zobacz rozdział