1 Krn 16,8-10

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 8 * Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! 9 Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. 10 Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana!


Przypisy

16,8 - Powtórzenie Ps 105[104],1-15.

Powiązane utwory

Confitemini Domino Taize - 1 Krn 16,8

Zobacz rozdział