1 Krn 16,8-10.14

DAWID KRÓLEM
Arka Przymierza w Jerozolimie
16 8 * Dzięki czyńcie Panu, wzywajcie Jego imienia, głoście dzieła Jego wśród narodów! 9 Śpiewajcie Mu, grajcie Mu psalmy, rozpowiadajcie wszystkie Jego cuda. 10 Szczyćcie się świętym Jego imieniem, niech się weseli serce szukających Pana! 14 On, Pan, jest naszym Bogiem, Jego wyroki obejmują świat cały.


Przypisy

16,8 - Powtórzenie Ps 105[104],1-15.

Powiązane utwory

Confitemini Domino Taize - 1 Krn 16,8

Zobacz rozdział