1 Krn 17,19.21

DAWID KRÓLEM
Proroctwo Natana i modlitwa Dawida*
17 19 O Panie, przez wzgląd na swego sługę i według [życzenia] twego serca uczyniłeś całe to wielkie dzieło, aby objawić wszystkie wspaniałości. 21 I kto jest jak lud Twój izraelski? Czyż jest jaki inny naród na ziemi, do którego poszedłby Bóg wybawić go jako lud swój, aby zapewnić mu sławę wielkich i straszliwych dzieł, wypędzając narody przed ludem swoim, który wykupiłeś z Egiptu?


Przypisy

17,1 - Por. 2 Sm 7,1-29 wraz z przypisami.

Zobacz rozdział