1 Krn 5,10.19n

RODOWODY POKOLEŃ POŁUDNIOWYCH
Potomkowie Rubena
5 10 Za czasów Saula prowadzili wojnę z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce, zamieszkali więc w ich namiotach w całej okolicy wschodniej Gileadu.
Potomkowie Gada
19 * A rozpoczęli wojnę z Hagrytami, Jetur zaś, Nafisz i Nadab 20 przyszli im z pomocą przeciwko nim. Dostali się więc w ich ręce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w Nim ufność.


Przypisy

5,19 - Por. 1 Krn 1,31; Rdz 25,15.

Zobacz rozdział