1 Mch 2,21.22b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 2,22b
PRZYCZYNY I WYBUCH POWSTANIA MACHABEJSKIEGO
Wybuch powstania
2 21 Niech nas [Bóg] broni od przekroczenia prawa i jego nakazów! 22 Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo».


Zobacz rozdział