1 Mch 3,10

JUDA MACHABEUSZ
Zwycięstwo nad Apoloniuszem
3 10 Apoloniusz* zebrał pogan i liczne wojsko z Samarii, ażeby walczyć przeciwko Izraelowi.


Przypisy

3,10 - Zob. 2 Mch 3,5; zapewne identyczny z wodzem z 1 Mch 1,29.

Zobacz rozdział