1 Mch 3,10.13

JUDA MACHABEUSZ
Zwycięstwo nad Apoloniuszem
3 10 Apoloniusz* zebrał pogan i liczne wojsko z Samarii, ażeby walczyć przeciwko Izraelowi.
Zwycięstwo nad Seronem
13 Seron, dowódca wojsk syryjskich, dowiedział się o tym, że Juda zebrał sobie ludzi i zgromadził prawowiernych, aby wyjść na wojnę.


Przypisy

3,10 - Zob. 2 Mch 3,5; zapewne identyczny z wodzem z 1 Mch 1,29.

Zobacz rozdział