1 Sm 30,24

SAUL I DAWID
Wyprawa przeciw Amalekitom
30 24 Kto was posłucha w tej sprawie? Jednakowy udział mieć będą ci, którzy uczestniczyli w walce, i ci, którzy pozostali przy taborze: jednakowo się podzielą».


Zobacz rozdział