2 Sm 15,27.36

INTRYGI O NASTĘPSTWO TRONU
Ucieczka Dawida
15 27 Rzekł jeszcze król do kapłana Sadoka: «Patrz!* Wróć w pokoju do miasta wraz z synem swym Achimaasem i z Jonatanem, synem Abiatara - obydwaj wasi synowie niech wrócą z wami. 36 Tam przebywają dwaj synowie: Achimaas Sadoka i Jonatan Abiatara: za ich pośrednictwem możecie mi przekazać każdą nowinę, którą usłyszycie».


Przypisy

15,27 - Tekst skażony.

Zobacz rozdział