2 P 1,12-13

Nauczanie o paruzji i jej pewność
1 12 Oto dlaczego będę zawsze wam przypominał o tym, choć tego świadomi jesteście i umocnieni w obecnej [wśród was] prawdzie. 13 Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie*,


Przypisy

1,13 - Symbol życia doczesnego. Por. 2 Kor 5,1n.

Zobacz rozdział