Am 5,23-24

PRZESTROGA DLA IZRAELA
Przeciwko zewnętrznemu ujmowaniu służby Bogu
5 23 Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć. 24 Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość jak potok nie wysychający wyleje!


Zobacz rozdział