Am 5,4b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 5,4b
PRZESTROGA DLA IZRAELA
Nawrócenie jest konieczne
5 4 Tak mówi Pan do domu Izraela: Szukajcie Mnie, a żyć będziecie.


Zobacz rozdział