Dn 6,1n

ŻYCIORYS DANIELA
Zapowiedź upadku Baltazara
6 1 Dariusz zaś, Med, liczący sześćdziesiąt dwa lata, otrzymał królestwo.
Daniel oskarżony przed Dariuszem
2 Spodobało się ustanowić Dariuszowi nad państwem stu dwudziestu satrapów, którzy mieli przebywać w całym królestwie,


Zobacz rozdział