Dz 18,1.5n

DZIAŁALNOŚĆ ŚW. PAWŁA
DRUGA WYPRAWA MISYJNA
Początki Kościoła w Koryncie
18 1 Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu*. 5 Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem. 6 A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: «Krew wasza na waszą głowę*, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan».


Przypisy

18,1 - Stolica prowincji Achai, najważniejsze wówczas miasto na Peloponezie.
18,6 - Tzn. odpowiadacie sami za siebie. Por. Mt 27,25.

Zobacz rozdział