Dz 8,16.36-38

POCZĄTKI DZIAŁALNOŚCI MISYJNEJ KOŚCIOŁA
Apostołowie Piotr i Jan w Samarii
8 16 Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
Filip nawraca dworzanina etiopskiego
36 W czasie podróży przybyli nad jakąś wodę: «Oto woda - powiedział dworzanin - cóż przeszkadza, abym został ochrzczony?» ( 37 *) 38 I kazał zatrzymać wóz, i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody. I ochrzcił go.


Przypisy

8,37 - Starożytne tłum. z Wlg na czele i niektóre rkp greckie mają wiersz 37: "Odpowiedział Filip: Można, jeżeli wierzysz z całego serca. Odparł mu: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym".

Powiązane malarstwo

Zobacz rozdział