Hbr 7,8

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka
7 8 Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje*.


Przypisy

7,8 - Por. Hbr 7,3: "nie ma... końca życia".

Zobacz rozdział