J 12,23.41

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Godzina Syna Człowieczego
12 23 A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy*.
Niedowiarstwo Żydów
41 Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i o Nim mówił.


Przypisy

12,23 - Por. J 2,4; J 13,1.

Zobacz rozdział