J 17,18.20

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA
Prośba za uczniów
17 18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.
Prośba za przyszły Kościół
20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;


Zobacz rozdział