Jdt 16,1-2.13-15

Pieśń dziękczynna Judyty
16 1 * I mówiła Judyta: «Uderzcie w bębny na cześć mojego Boga, zagrajcie Panu na cymbałach, zanućcie Mu psalm i pieśń uwielbienia, wysławiajcie i wzywajcie Jego imię! 2 Ponieważ Pan jest Bogiem, który niszczy wojny, bo do swego obozu pośród ludu [prowadząc], wyrwał mnie z rąk mych prześladowców. 13 Bogu memu chcę zaśpiewać pieśń nową: Panie, jesteś wielki i przesławny, przedziwny w sile swojej i niezwyciężony. 14 Niech Ci służy wszelkie Twoje stworzenie, bo Ty rzekłeś i stało się. Tyś posłał Twego ducha, a on zbudował wszystko*, i nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił Twemu głosowi. 15 Góry bowiem poruszają się od podstaw razem z wodami, a skały jak wosk się topią przed Tobą, ale dla bojących się Ciebie Ty jesteś łaskawy.


Przypisy

16,1 - Hymn Judyty jest ułożony na wzór psalmów pochwalnych.
16,14 - Por. Ps 33[32],6.9; Ps 104[103],30.

Powiązane utwory

Wielki jesteś Panie i przesławny w swojej mocy ks. Ireneusz Pawlak - Jdt 16,1-2.13-15

Exsultate Deo - 1-głosowy

Zobacz rozdział