Joz 1,6-7.9

PODBÓJ PALESTYNY
PRZYGOTOWANIA
Warunki pomocy Bożej
1 6 Bądź mężny i mocny, ponieważ ty rozdasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą poprzysiągłem dać ich przodkom. 7 Tylko bądź mężny i mocny, przestrzegając wypełniania całego Prawa, które nakazał ci Mojżesz, sługa mój. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby się okazała twoja roztropność we wszystkich przedsięwzięciach. 9 Czyż ci nie rozkazałem: Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz»*.


Przypisy

1,9 - Zachęta do ufności opiera się na obietnicy pomocy Bożej (por. Pwt 1,38; Pwt 31,7n).

Zobacz rozdział