Joz 5,9a.10-12

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
PODBÓJ PALESTYNY
W GILGAL
Obrzezanie Izraelitów w Gilgal
5 9 I rzekł Pan do Jozuego: «Dziś zrzuciłem z was hańbę egipską». Miejsce to nazwano Gilgal* aż do dnia dzisiejszego.
Obchód Paschy
10 Rozłożyli się obozem Izraelici w Gilgal i tam obchodzili Paschę czternastego dnia miesiąca wieczorem, na stepach Jerycha. 11 Następnego dnia Paschy jedli z plonu tej krainy, chleby przaśne i ziarna prażone tego samego dnia. 12 Manna ustała następnego dnia gdy zaczęli jeść plon tej ziemi. Nie mieli już więcej Izraelici manny, lecz żywili się tego roku z plonów ziemi Kanaan.


Przypisy

5,9 - Zob. przypis do Joz 4,19.

Zobacz rozdział