Jr 43,6-7

BIOGRAFIA JEREMIASZA I JEGO MĘCZEŃSTWO
Ucieczka niedobitków judzkich do Egiptu
43 6 mężczyzn, kobiety, dzieci, córki królewskie i wszystkie osoby, które Nebuzaradan, dowódca straży przybocznej, zostawił wraz z Godoliaszem, synem Achimaka, synem Szafana, nadto i proroka Jeremiasza oraz Barucha, syna Neriasza. 7 Poszli przeto do Egiptu, nie usłuchawszy głosu Pana, i dotarli do Tachpanches*.


Przypisy

43,7 - Por. Jr 2,16.

Zobacz rozdział