Koh 5,14n

ROZWAŻANIA TEORETYCZNE
Zgubne skutki przesadnego dążenia do majątku
5 14 Jak wyszedł z łona swej matki, nagi, tak znowu odejdzie, jak przyszedł, i nie wyniesie z swej pracy niczego, co mógłby w ręku zabrać ze sobą*. 15 Bo również i to jest bolesną niedolą, że tak odejdzie, jak przyszedł. I cóż mu przyjdzie z tego, że trudził się na próżno?


Przypisy

5,14 - Odnosi się do bogacza, nie do jego syna.

Zobacz rozdział