Kol 2,8.10.16.20

BEZWZGLĘDNE PIERWSZEŃSTWO CHRYSTUSA
Trzymać się w życiu prawdziwego Chrystusa!
2 8 Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata*, a nie na Chrystusie. 10 bo zostaliście napełnieni w Nim, który jest Głową wszelkiej Zwierzchności i Władzy*.
Przeciw fałszywej ascezie
16 Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia bądź w sprawie święta czy nowiu, czy szabatu! 20 Jeśli razem z Chrystusem umarliście dla "żywiołów świata"*, dlaczego - jak gdyby żyjąc [jeszcze] w świecie - dajecie sobie narzucać nakazy:


Przypisy

2,8 - Mowa o siłach kosmicznych, a pośrednio o kierujących nimi duchach - zgodnie z poglądami starożytnych.
2,10 - Zob. Kol 1,16.
2,20 - Por. Ga 4,3.9.

Zobacz rozdział