Kol 4,7nn.17

Zapis z 'nn' oaznacza 'ten i następne', ponieważ nie można jednoznacznie określić ilości szukanych wersetów - wyświetlony jest fragment do następnego szukanego wersu albo do końca rozdziału.
NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
Rola wysłanników
4 7 Wszystko o mnie oznajmi wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współpracownik* w Panu. 8 Wysyłam go do was właśnie po to, żebyście wy wiedzieli o naszych sprawach, a on żeby pokrzepił wasze serca - 9 wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który jest spośród was*: wszystko, co jest tutaj, wam oznajmią.
Pozdrowienia
10 Pozdrawia was Arystarch*, mój współwięzień, i Marek*, kuzyn Barnaby*, co do którego otrzymaliście zlecenia: Przyjmijcie go, jeśli do was przybędzie - 11 i Jezus*, zwany Justusem. Ci, będąc z Żydów*, są jedynymi współpracownikami dla królestwa Bożego, którzy stali się dla mnie pociechą. 12 Pozdrawia was rodak wasz Epafras, sługa Chrystusa Jezusa zawsze walczący za was w modlitwach o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej. 13 Świadczę o nim, że usilnie się troszczy o was oraz o tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. 14 Pozdrawia was Łukasz, umiłowany lekarz*, i Demas*. 15 Pozdrówcie braci w Laodycei, zarówno Nimfasa, jak i Kościół [gromadzący] się w jego domu! 16 A skoro list zostanie u was odczytany, postarajcie się, by odczytano go też w Kościele w Laodycei, a wy żebyście też przeczytali list z Laodycei. 17 Powiedzcie zaś Archipowi: «Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana».


Przypisy

4,7 - Dosł. : "współniewolnik".
4,9 - Zob. Wstęp do Kol i Flm.
4,10 - "Arystarch" - Macedończyk, towarzysz podróży św. Pawła (Dz 19,29; Dz 20,4; Dz 27,2; Flm 1,24); "Marek" - ewangelista (por. Dz 12,12; itd.); "Barnaba" - lewita z Cypru, współapostoł Pawła (Dz 4,36 itd.).
4,11 - "Jezus" - bliżej nie znany chrześcijanin; "z Żydów" - dosł.: "z obrzezania".
4,14 - "Łukasz" - ewangelista, towarzysz podróży św. Pawła, autor Dz (por. 2 Tm 4,11; Flm 1,24); "Demas" - towarzysz Pawła, którego potem opuścił (2 Tm 4,10).

Zobacz rozdział