Kpł 18,7.19

PRAWO CZYSTOŚCI
PRAWO ŚWIĘTOŚCI
Małżeństwa między krewnymi są zakazane
18 7 Nie będziesz odsłaniać nagości swojego ojca lub nagości swojej matki. Jest ona twoją matką - nie będziesz odsłaniać jej nagości.
Czystość małżeńska. Zakaz nadużyć
19 Nie będziesz się zbliżał do kobiety, aby odsłonić jej nagość, podczas jej nieczystości miesięcznej.


Zobacz rozdział