Kpł 4,3.5

OFIARY
OFIARA PRZEBŁAGALNA*
Za grzech arcykapłana
4 3 jeżeli ten grzech popełni namaszczony kapłan, tak że jego wina spada na lud, to złoży Panu jako ofiarę przebłagalną za grzech*, który popełnił, młodego cielca bez skazy. 5 Potem namaszczony kapłan weźmie trochę z krwi cielca i wniesie do Namiotu Spotkania.


Przypisy

4,1 - Inni tłum.: "ofiara za grzech" lub "zagrzeszna".
4,3 - Termin hebr. chattat oznacza zarówno grzech, jak ofiarę przebłagalną.

Zobacz rozdział