Kpł 8,2.12

USTANOWIENIE KAPŁAŃSTWA
WPROWADZENIE AARONA I JEGO SYNÓW W CZYNNOŚCI KAPŁAŃSKIE
Przygotowania*
8 2 «Weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę do namaszczania cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych.
Kąpiel, włożenie szat i namaszczenie
12 Potem wylał [trochę] oliwy namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić.


Przypisy

8,1 - (Kpł 8,1-36) - Por. Wj 29,1-35; Wj 40,12-15.

Zobacz rozdział