Lb 16,21.35

PRZEPISY DOTYCZĄCE OFIAR. UPRAWNIENIA KAPŁANÓW I LEWITÓW
Ukaranie buntowników
16 21 «Odłączcie się od tej zgrai, gdyż ich nagle wytracę». 35 Wtedy wypadł ogień od Pana i pochłonął dwustu pięćdziesięciu mężów, którzy ofiarowali kadzidło*.


Przypisy

16,35 - Por. Kpł 10,2.