Lb 25,4.9

OD KADESZ DO MOABU
Izrael w Peor
25 4 I rzekł Pan do Mojżesza: «Zbierz wszystkich [winnych] przywódców ludu i powieś ich dla Pana wprost słońca, a wtedy odwróci się zapalczywość gniewu Pana od Izraela». 9 Zginęło ich wtedy dwadzieścia cztery tysiące.


Zobacz rozdział