Lb 26,44.46

OD KADESZ DO MOABU
Spis
26 44 Synowie Asera według swoich rodów: od Jimny pochodzi ród Jimnaitów; od Jiszwiego ród Jiszwitów; od Berii ród Beriaitów. 46 Córka Asera nazywała się Sarach.


Zobacz rozdział