Mk 7,20

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W GALILEI
BLIŻSZE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW
Prawdziwa nieczystość*
7 20 I mówił dalej: «Co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym.


Przypisy

7,14 - por. Mt 15,10-20 z przypisem.

Najbliższe powiązane czytania

Zobacz rozdział