Mt 2,1.5

DZIECIĘCTWO JEZUSA
Mędrcy ze Wschodu
2 1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda*, oto Mędrcy* ze Wschodu przybyli do Jerozolimy 5 Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem* judzkim, bo tak napisał Prorok:


Przypisy

2,1 - "Heroda" - było to na pewno przed czwartym rokiem przed naszą erą, gdyż w tym roku przed Świętem Paschy umarł Herod. "Mędrcy" (dosł.: magowie) należeli do stanu kapłańskiego. Z powodu swej tajemnej wiedzy byli w wysokim poważaniu na Wschodzie.
2,5 - Odległym 8 km na południe od Jerozolimy. Było miejscem urodzenia Dawida (1 Sm 16,1).

Zobacz rozdział