Mt 24,42a.44

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 24,42a
DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA W JUDEI I W JEROZOLIMIE
MOWA O ZBURZENIU JEROZOLIMY I PRZYJŚCIU CHRYSTUSA
Potrzeba czujności*
24 42 Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. 44 Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.


Przypisy

24,42 - Por. Mk 13,33-37; Łk 21,34nn.

Zobacz rozdział