Mt 1,21b

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 1,21b
DZIECIĘCTWO JEZUSA
Narodzenie Jezusa
1 21 Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».


Zobacz rozdział