Ps 119(118),14.24.72.103.111.131

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 119(118)*
Doskonałość Prawa Bożego
14 Cieszę się z drogi Twych upomnień
jak z wszelkiego bogactwa*.
24 Bo Twoje napomnienia są moją rozkoszą*,
Twoje ustawy są moimi doradcami.

72 Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze
niż tysiące sztuk złota i srebra*.

103 Jak słodka jest dla mego podniebienia Twoja mowa:
ponad miód dla ust moich*.
111 Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki,
bo są radością mojego serca.
131 Otwieram swe usta i chłonę powietrze*,
bo pragnę Twoich przykazań.Przypisy

119,1 - Ps 119 Antologia sentencji, wyznań, dziękczynień lub nawet lamentacji, sławiąca tajemnice i cuda objawionego Prawa Bożego. Jest ono wymieniane (jako "prawo" lub osiem jego synonimów) w każdym poszczególnym wierszu (z wyjątkiem w. 122, zapewne skażonego). Budowa psalmu jest alfabetyczna, osiem kolejnych wierszy rozpoczyna się od tej samej kolejnej litery alfabetu hebr. Psalm ten powstał po niewoli babilońskiej w kołach mądrościowych. Atmosfera jego przygotowuje już Nowe Przymierze z jego naczelnym prawem miłości Boga, którego słowa słuchać - to błogosławieństwo (Mt 22,37-40; Łk 11,28).
119,14 - Por. Prz 3,14; Prz 8,10; Iz 64,4.
119,24 - Por. Jr 15,16.
119,72 - Ówczesne odważane środki płatnicze większej wartości, synonim bogactwa. Inni uzupełniają: "syklów".
119,103 - Por. Ps 19[18],11; Jr 15,16; Ez 3,3.
119,131 - Por. Hi 29,23.

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Słuchamy razem Biblii

Słuchamy razem Biblii