Ps 135[134]

KSIĘGA PIĄTA
PSALM 135(134)*
Chwalcie potężnego Boga!
1 Alleluja.
Chwalcie imię Pańskie,
chwalcie, słudzy Pańscy*,
2 wy, którzy stoicie w domu Pańskim,
na dziedzińcach domu Boga naszego.
3 Chwalcie Pana, bo dobry jest Pan,
śpiewajcie Jego imieniu, bo łaskawe.
4 Pan bowiem wybrał sobie Jakuba,
Izraela - na wyłączną swoją własność*.
5 Wiem, że Pan jest wielki
i że Pan nasz jest nad wszystkimi bogami*.
6 Cokolwiek Panu się spodoba,
to uczyni na niebie i na ziemi*,
na morzu i we wszystkich głębinach.

7 Sprowadza chmury z krańców ziemi,
wywołuje deszcz błyskawicami
i dobywa wiatr ze swoich komór.
8 Poraził pierworodnych w Egipcie,
od człowieka aż do bydlęcia*.
9 <W tobie, kraju egipski>*,
zdziałał znaki i cuda
przeciw faraonowi i wszystkim jego sługom.
10 * Poraził wiele narodów
i zgładził królów potężnych:
11 amoryckiego króla Sichona
i Oga, króla Baszanu,
i wszystkich królów kananejskich.
12 A ziemię ich dał w posiadanie,
w posiadanie Izraela, swojego narodu.
13 Twe imię, Panie, trwa na wieki,
Twa pamięć, Panie - z pokolenia w pokolenie.
14 Pan bowiem zapewnia praworządność swojemu ludowi
i lituje się nad swymi sługami.
15 * Bożki pogańskie to srebro i złoto,
dzieło rąk ludzkich.
16 Mają usta, ale nie mówią,
mają oczy, ale nie widzą.
17 Mają uszy, ale nie słyszą;
i nie ma oddechu w ich ustach.
18 Podobni są do nich ci, którzy je robią,
i każdy, co w nich ufność pokłada.
19 Domu Izraela, błogosław Pana,
domu Aarona, błogosław Pana!
20 Domu Lewiego, błogosław Pana,
wy, co boicie się Pana, błogosławcie Pana!
21 Niech będzie błogosławiony Pan z Syjonu,
który mieszka w Jeruzalem!
<Alleluja>*.Przypisy

135,1 - Ps 135 Hymn pochwalny na cześć Pana.
135,1 - Por. Ps 134[133],1; Ps 113[112],1.
135,4 - Por. Wj 19,5; Pwt 7,6.
135,5 - Por. Ps 86[85],8 z przypisem.
135,6 - Por. Ps 115[113],3.
135,8 - Ostatnia plaga egipska opisana w Wj 12,29; (por. Ps 78[77],51).
135,9 - Zapewne glosa.
135,10 - Por. Ps 136[135],17-22; Lb 21,21-35; Pwt 7,1n.
135,15 - (Ps 135,15-18) - Polemika przeciw bóstwom obcym: zob. Ps 115[113],4-8 z przypisem.
135,21 - LXX zapewne słuszne przenosi Alleluja na początek następnego Ps.

Powiązane utwory

Chwalicie imię Pańskie Romuald Twardowski - Ps 135

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Diakonia na rzecz Ruchu Światło-Życie

Diakonia na rzecz Ruchu Światło-Życie