Ps 18[17],32

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 18(17)*
Król dzięki czyni za zwycięstwo
32 Bo któż jest Bogiem prócz Pana?
Lub któż jest Skałą* prócz Boga naszego?Przypisy

18,1 - Ps 18 Psalm dziękczynny po triumfie nad wrogami, przekazany również z niewielkimi zmianami w 2 Sm 22,2-51. Pochodzenia Dawidowego, ulegał później przeróbkom.
18,32 - Określenia Boga jako ostoi zbawienia (por. Ps 95[94],1).