Ps 19[18],13

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 19(18)*
Chwała Boża w przyrodzie i Prawie
13 kto jednak dostrzega swoje błędy?
Oczyść mnie od tych, które są skryte przede mną.Przypisy

19,1 - Ps 19 Hymn o tendencjach dydaktycznych.