Ps 33(32),1-2.4-5.10-11

KSIĘGA PIERWSZA
PSALM 33(32)*
Bóg władcą świata
1 Sprawiedliwi, wołajcie radośnie na cześć Pana,
prawym przystoi pieśń chwały.
2 Sławcie Pana na cytrze,
śpiewajcie Mu przy harfie o dziesięciu strunach.
4 Bo słowo Pana jest prawe,
a każde Jego dzieło niezawodne*.
5 On miłuje prawo i sprawiedliwość*:
ziemia jest pełna łaskawości Pańskiej.
10 Pan udaremnia zamiary narodów;
wniwecz obraca zamysły ludów.
11 Zamiar Pana trwa na wieki;
zamysły Jego serca - poprzez pokolenia.
Przypisy

33,1 - Ps 33 Hymn prawdopodobnie pochodzenia liturgicznego.
33,4 - Por. Ps 19[18],8-11; Pwt 32,4; Iz 45,19.
33,5 - Por. Ps 11[10],7; Ps 37[36],28.

Możesz więcej!

Notatki do fragmentów
Historia ostatnio wyszukanych

Załóż konto

Księga Psalmów

Ps

Zobacz wstęp i często szukane fragmenty

Dowiedz się więcej!

Masz pomysł?

Napisz do nas i pomóż nam rozwijać wyszukiwarkę

Kontakt

Odkrywaj Słowo Boże

Zobacz co inni wyszukiwali

Zainspiruj się

Polecamy

Tygodnik katolicki

Tygodnik katolicki